• Dorinis ugdymas - tilyba. Padeda mokiniui tikėjimo požiūriu išsiugdyti vertybines nuostatas.
  • Dorinis ugdymas- tikyba.
    Mokiniai skatinami drąsiai kelti etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir juos analizuoti tikėjimo ir mokslo požiūriu.