Sub-kategorijos
Biologija
Chemija
Dailė
Dorinis ugdymas - Etika
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Istorija
Kalbos
Kūno kultura
Matematika
Muzika
Technologijos
Tikyba

  • Šis kursas skirtas III-IVkl. mokiniams nuosekliai supažindinti su žmogaus psichologijos raida įvairiais amžiaus tarpsniais, asmenybės, bendravimo ir gyvenimo sunkumų problemomis. Dėstomą medžiagą iliustruoja psichologinių tyrimų ir eksperimentų rezultatai, užduotys, probleminiai klausimai. Pateikiamas rekomenduotinos literatūros sąrašas, sąvokų žodynėlis, jaunimui reikalinga įvairių psichologinės pagalbos tarnybų informacija.

  • Pilietiškumo pagrindų kursas yra skirtas 9 - 10 (I ir II gimnazijos) klasių mokiniams