Dorinis ugdymas: Etika/filosofinės etikos modulis III-IV kl.
(Filosofinė etika)

 Ši paskaita skirta ir svečiams

Bendrojo etikos kurso III-IV kl. filosofinės etikos modulis skirtas pažinti save ir supančią aplinką, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti pozityvias vertybines nuostatas susipažįstant su etikos filosofine tradicija.

Ši paskaita skirta ir svečiams