Dailė III kl. Mokytoja Elida Ignatavičienė
(DL-3 kl.)


Meninė saviraiška, meno pažinimas kultūrinėje aplinkoje, meno istorija nuo priešistorinės dailės iki šių dienų.