TIKYBA III - IV kl.
(Tikyba III - IV kl.)

Dorinis ugdymas- tikyba.
Mokiniai skatinami drąsiai kelti etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir juos analizuoti tikėjimo ir mokslo požiūriu.