Anglų kalba I gimnazijos klasei, mokytoja Vilija Pažūsienė
(Engl.I kl.)

Anglų kalba I-II gimnazijos klasei, mokytoja Vilija Pažūsienė