Geografija I-II gimnazijos kl., mokytoja Rūta Petkuvienė
(Geografija I-II)

Geografijos I-II gimnazijos kl. kurse mokiniai supažindinami su Lietuvos gamtiniais ir visuomeniais dėsningumais, įgyja ekonominės geografijos žinių ir įgūdžių, geba naudotis žemėlapiais, mokosi perskaityti įvairiuose informacijos šaltiniuose pateiktą informaciją, kritiškai ją vertinti.