Biologija I-II gimnazijos klasei, mokytoja Liuda Lileikienė
(Bio I-II)

Kursas padės I - II kl. mokiniams įgyti gebėjimų ir žinių, tobulinti gamtamokslines kompetencijas, spręsti biologines problemas