Dorinis ugdymas: Etika I-II kl.
(Etika I-II kl.)

 Ši paskaita skirta ir svečiams

Dorinio ugdymo - etikos programa, skirta pagrindinio ugdymo I-II gimn.klasei

Ši paskaita skirta ir svečiams