Asmenybės ir bendravimo psichologija.III-IV kl.
(Psichologija)

Šis kursas skirtas III-IVkl. mokiniams nuosekliai supažindinti su žmogaus psichologijos raida įvairiais amžiaus tarpsniais, asmenybės, bendravimo ir gyvenimo sunkumų problemomis. Dėstomą medžiagą iliustruoja psichologinių tyrimų ir eksperimentų rezultatai, užduotys, probleminiai klausimai. Pateikiamas rekomenduotinos literatūros sąrašas, sąvokų žodynėlis, jaunimui reikalinga įvairių psichologinės pagalbos tarnybų informacija.