Dailė II kl. Mokytoja Elida Ignatavičienė
(DL-2)

Meninė saviraiška, meno pažinimas kultūrinėje aplinkoje, meno istorija, dizainas, šiuolaikiniai audivizualiniai reiškiniai ir reklama.