Dailė IV kl. Mokytoja Elida Ignatavičienė
(DL-IV)

Meninė saviraiška, meno pažinimas kultūrinėje aplinkoje, meno istorija nuo priešistorinės dailės iki šių dienų.