Anglų kalba II gimnazijos klasei, mokytoja Vilija Pažūsienė
(Engl. II kl.)

Anglų kalba I-II gimnazijos klasei, mokytoja Vilija Pažūsienė